סיפורי דגלים

מאז התחלתי את עיסוקי בחקר המורשת ההיסטורית של דגל ישראל, אני מקבל מפעם לפעם מידע חדש על אירועים הקשורים לדגל. מדובר בסיפורים חשובים מתולדות העם והמדינה שלא היו ידועים לי עד כה ולכן לא נכללו בספר "איש על דגלו". כל אחד מהסיפורים האלה מרגש מאוד ומעורר השראה מחדש וחלקם מובא כאן. כך ניתן לשמר באמצעות הדגל חלקים חשובים בתולדות העם והמדינה.